Boodskap van die President

Watter voorreg is dit nie om die jaar af te sluit met baie goeie reën oor die hele Suid-Afrika nie, met dalk enkele uitsonderings in dele van die Oos-Kaap, waar damvlakke nog steeds baie laag is. Ek hoop en glo dat dit by u almal sopnat is!

Daar is vele uitdagings wat ons in die gesig staar wat buite ons beheer is, en dikwels is dit reëls en regulasies wat deur mense gemaak word wat nie in die hitte van die stryd is, of die bedryf werklik ken of verstaan nie, wat die uitkoms beïnvloed. Maar ek en jy het ‘n keuse hoe ons hierop reageer. Ons kan op ‘n hoop gaan sit en onsself bejammer, en sodoende mense rondom ons skade aandoen of verhoudings onherstelbaar beskadig – of ons kan dit met rustigheid en oorleg hanteer en die beste daarvan maak, tot voordeel van almal.

So het 2021 ook vele uitdagings gehad, wat ook veroorsaak is deur omstandighede buite ons beheer, en ek glo ons het almal baie hieruit geleer, ongeag die keuses wat ons gemaak het.

Die fokus van die raad vir 2021 was hoofsaaklik om ‘n soliede fondasie te skep vanwaar ons die ras kan opbou om weer sy regmatige plek as voorkeur genetika vir kruisras doeleindes in die beesbedryf te vestig. Te midde van ‘n hele paar veranderings het ons grootliks hierin geslaag en is ons gereed om 2022 aan te pak met hierdie doel voor oë.

Na aanleiding van die terugvoer wat ons van u ontvang het insake die “bemarkings vraelys” (lees meer hieroor), het ons besluit om ons raspromosie pogings verder te verskerp deur die dienste van Brandmerk Media vir 2022 uit te brei (lees meer hieroor) en ons beplan ‘n “Raspromosie en rasstandaarde simposium” op die 3de en 4de Februarie 2022 (lees meer hieroor) wat die seisoen sal inlei. Tydens hierdie geleentheid kry u as teler/lid geleentheid om u insette te lewer in oop gesprekke rondom hierdie belangrike sake en ons het elkeen van u se insette baie nodig.

Neem asseblief die tyd en lees deur die nuusbrief om op hoogte te bly met dit wat beplan word vir 2022.

Ek luister onlangs na ‘n praatjie met die hoof van die N3 tol konsessie oor pad sterftes tydens die feestyd, en op ‘n vraag oor die hoof oorsaak van pad sterftes is sy antwoord “we do not drive defensive enough” En hy verduidelik dat daar ander mense is wat saam met ons op die paaie is wat nie by die reëls bly nie, en as ons nie pro-aktief en bewustelik alle faktore wat ‘n invloed op ons omstandighede het in ag neem nie, sal ons self in die slag bly.  Dit geld ook vir ons alledaagse lewe!

Ek bedank graag elkeen van u namens die Raad, vir u betrokkenheid, opofferings en bydrae tot die sukses van Sussex oor die afgelope jaar en wens u en u families ‘n geseënde kerstyd en voorspoedige 2022 toe.