Brandmerk Media

Aan die einde van 2020 het ons as raad die belangrike besluit geneem om vir die eerste keer, sovêr my kennis strek, op ‘n voltydse basis gebruik te maak van die dienste van ‘n onafhanklike persoon of instelling om die raad by te staan met die raspromosie aktiwiteite. U sal verstaan dat al die raadslede voltyds in beroepe staan of hulle eie boerderye of besighede bedryf, en dat nie een van ons werklik spesialiste is op die gebied van promosie en bemarking nie, terwyl dit seker een van die mees belangrike aspekte van die sukses van enige telers genootskap is. 

Teen hierdie tyd is u reeds deeglik daarvan bewus dat Brandmerk Media oor die afgelope jaar intens betrokke was by ons raspromosie aktiwiteite ter ondersteuning van die raad.

Ons het hoofsaaklik daarop gefokus om ons teenwoordigheid op sosiale media uit te brei en te fokus op digitale bemarking eerder as die gedrukte media, in lyn met algemene wêreld tendense. Hiermee saam het ons ‘n elektroniese nuusbrief begin en die promosie artikels begin bemark met ons eie aanlyn winkel. U sal ook binnekort die 2022 kalender ontvang wat ook op die digitale platvorms beskikbaar sal wees.

Dit is dan ook vir my aangenaam om aan te kondig dat die raad baie tevrede is met die prestasie van Abrie en sy span, en dat ons tydens ons laaste raadsvergadering besluit het om die kontrak met Brandmerk Media te hernu, en ook om Abrie se verantwoordelikhede verder uit te brei deurdat hy meer intensief betrokke sal wees by die beplanning van ons bemarkings strategie van 2022. Ons sal gedetaileerde inligting tydens die “Raspromosie en rasstandaarde simposium” van 3-4 Februarie 2022 deurgee.