Oos-Vrystaat Sussex klub – Jimmy Roos Skool inligtingsdag

Sussex, Sussex, Sussex, op almal se lippe! ‘n Oopgestrekte blou watermassa, met pragtige rooibruin Sussex-koeie in die verte… Dit is die gesig van die boeredag wat gehou is op 13 Mei 2021, by Jimmy Roosskool naby Dewetsdorp.  Hierdie dag is gereël deur die Oos-Vrystaat Sussex Klub. Wat ‘n lekker gesellige dag!!  Boere groet mekaar vriendelik […]

Polled genetics in Sussex cattle

During the 1950’s various breeders in the UK started crossing their pedigree Sussex cows with Red Angus bulls. In South Africa this practice was first recorded in 1957 when P.Pretorius from Windhoek crossed cows from his Keres herd with a Red Angus bull. Bruce Evans advised him to keep meticulous records of these animals, even […]

Poenskop-gene binne die Sussex ras

Gedurende die 1950’s het verskeie telers in Engeland met poenskopdiere begin eksperimenteer deur hul koeie met Rooi-Angus bulle te paar. Hierdie praktyk was egter nie baie gewild onder tradisionele Sussex telers nie en die diere kon nie geregistreer word nie. Op tuisbodem word die eerste melding van soortgelyke kruisings in 1957 gemaak deur P.Pretorius, wie […]

Appendix system in perspective

By Arno Cronje At the time of writing there were a total of 6723 registered Sussex animals on the system, with an additional 754 “Appendix” animals. This equates to approximately 10% appendix animals on register, of which 475 are Appendix B animals and 249 Appendix A. The term “Appendix” originates from a time when it […]

Aanhangsel (Hulpstamboek)-stelsel in perspektief

Deur Arno Cronje Met die skrywe hiervan was daar 6723 geregistreerde Sussex diere op die stelsel asook ‘n addisionele 754 “Aanhangsel” diere. Dit kom neer op ongeveer 10% aanhangsel diere. Hiervan is 475 Aanhangsel B diere en 249 Aanhangsel A diere. Die term “appendix” of “aanhangsel” is afkomstig van die tyd toe dit ‘n aparte […]